torsdag 9 oktober 2014

Känslor

När man är liten och utvecklas så far det runt mycket tankar och känslor i en. Ibland så många att man inte vet hur man ska hantera det. Och då att sätta ord på det är svårt eftersom man kanske inte äns vet vad det man känner heter.
Då är det bra att ta hjälp av bilder som illustrerar hur man känner.
Nästan varje kväll tar vi fram känslokorten för att gå igenom dagens känslor. Barnen får plocka ett kort i taget som vi sedan diskuterar runt och i vilken situation under dagen det kändes så. På våra kort står det om olika känslor men jag upptäckte snart att barnen kanske inte alls ser det som är menat att se på bilden. Hur som så kommer det fram när vi diskuterar vad det är för känsla barnet avser.

Mellersta är högkänslig, det innebär att han tar in väldigt mycket intryck åt gången och får förstärkta känslointryck. När det blir för mycket för honom blir han orolig. När man då frågar honom vad han känner frågar han efter korten för att plocka ut just den eller de kort som han just då känner att det beskriver hur han mår och känner.

Det här är ett utmärkt sätt att lära barn att sätta ord på sina känslor och förstå att det är normalt att vara ledsen, arg, besviken, glad, blyg, osäker, säker etc.
Och det är fantastiskt sätt för oss vuxna att få komma in i barnens känslovärld och få förståelse kring deras tankar och funderingar i livet och kring olika situationer.

Barn brukar välja den bild som liknar deras sinnesstämning för stunden så det fungerar även på mindre barn om man ber dem att ta ett kort.
Och när man frågar äldre barn om hur de mår och de svarar att de inte vet är detta ett hjälpmedel på vägen.