fredag 9 september 2016

Urban miljö- stadens grund

Urban miljö
Projektet som kom av sig  på grund av bäbis.
Men nu tar vi nya tag. 
Vi måste ha något att bygga upp staden på. En stor kartong som vi skar till blev bra.
Sedan målades den på insidan.

Att inte hela insidan orkade målas för inget för här ska vi när färgen har torkat bygga hus och vägar.
Barnen har många idéer om hur och vad vi ska göra.  Och de ser redan fram emot att få leka i sin stad när den är klar.