Translate

fredag 22 augusti 2014

Inledning

Jag heter Sarah och är mamma till tre barn. Vi har ett nära föräldrarskap-tänk och tror på lyhördhet och respekt för barnens behov. Vi tror att man kan lära från allt bara man tar till vara på det som intresserar barnen i vardagen.

En parentes kanske men för att ni ska få en bild av mig. Sjalbärare, tygblöjeanvändare och bor på gård ute på landet där vi tillämpar permakultur och tar till vara på det naturen erbjuder.

Här tänker jag visa upp hur vi nyttjar skapande och lek för att lära. Detta för att jag fått önskemål från andra att blogga om det.
Så vi ger det ett försök nu :-)