Translate

tisdag 9 september 2014

Läroplan för hemmabarn

Bara för att man är hemma betyder det inte att man lär sig mindre än barn på förskola.
Därför har jag knåpat ihop denna läroplan till mina barn för de som funderar eller känner oro för barn som är hemma.
Den utgår från vad man faktiskt gör i vardagen ändå.
Jag samlar allt pedagogiskt vi gör i en lärapärm och tar till vara på alla situationer i vardagen.

Läroplan

Utveckling och lärande
-Att få känna sig trygg i att utveckla sin identitet, bli självständig och lita till sin egna förmåga.
-Få lära sig det sociala samspelet i grupp, både med jämnåriga, yngre och äldre barn samt vuxna.
-Förberedas inför skolan inom skrift och matematik med hjälp av färg, form, symboler och sambandsövningar.
-Få förståelse till att lyssna och följa uppmaningar samt att ifrågesätta det de tycker är konstigt eller inte förstår.
-Låta fantasin flöda för att upptäcka och undersöka hur saker och ting fungerar både inom natur och samhälle.
-Få förståelse för hur kroppen fungerar både motoriskt och mentalt.

Hur
Genom experiment inom naturlära.
Genom skapande i färg och form.
Genom fantasi och att skapa egna sagor och berättelser.
Genom projekt över tid där där miljö och samhälle samverkar med varandra.
Genom barngrupper så som barntimmar, småstunden (öppna förskolan) och i samspel med vänner.
Genom att följa med oss vuxna på arbeten och möten som det fungerar med.
Genom besök av olika platser, lära sig dess historik och skapa minnen därifrån.
Genom lek och rörelse i naturen.

Grunden hemma hos oss
- Demokrati i hushållet, alla har rätt till att påverka och säga sin åsikt.
- Jämställdhet, förståelse för allas lika lika värde och att man gör det man klarar av. Intresse för vad man gillar går före vilket kön man har.
- Varje stund till att lära sig något nytt samt att utveckla de kunskaper man innehar ska tas till vara på i vardagen.
- Natur, miljö och kretslopp finns naturligt i vårt tänk. Återvinning, källsortering och att inte slösa med resurser tas upp dagligen. Då kommer lärandet in om nedbrytningsbart och miljöfarligt samt den positiva och negativa påverkan på vår natur.
- Respekt, empati, och ansvar är något som familjemedlemmarna ska möta varandra med, det inkluderar respekt mot naturen och djuren vi har omkring oss.
- Alla har rätt att tala till punkt samt tills dess att de har blivit förstådda av de andra.

Mål
Att vara förberedd inför skolan.
Att förstå samband mellan de olika komponenterna i samhälle, natur, kropp och hälsa.
Att förstå samband mellan handling och konsekvens.
Att våga uttrycka sina tankar och åsikter och att känna sig trygg i att ha en egen vilja samt att förstå att det man själv vill inte alltid är genomförbart, men att man ändå har rätt till att uttrycka sina åsikter och få en möjlighet till att påverka situationen.

Material
- Vardagen
- Barnaktiviteter som anordnas i området.
- Pyssel i alla dess former, bara fantasin begränsar.
- Naturen
- Gården
- Stenciler och lära-böcker
- faktaböcker och dokumentärer.
- Att ta till vara på varje situation, allt går att lära sig av och utveckla egenskaper och kunskaper.